Dokument

Genom att anpassa alla utskrifter till rätt kvalitet, kan ditt företag få proffsiga utskrifter, kontroll över era dokument och samtidigt spara både tid och pengar. Vi inleder med ett optimeringsbesök, där vi ser över ditt företags pappersflöde och ger dig exempel på förbättringar för att du ska få ut det mesta ur din dokumenthantering. Våra optimeringsbesök är alltid kostnadsfria.

För att maximera nyttan i vårt förslag, är det bra om ni har diskuterat följande frågor internt i företaget:

- Hur gör ni när ni vill skriva ut snygga offerter?
- Vet ni vad era utskrifter och fakturahantering kostar idag?
- Kan ni attestera era fakturor digitalt?
- Hur gör ni för att skicka en kopia på ett dokument?
- Hur gör ni för att leta upp ett gammalt avtal eller gammal order- eller fraktsedel?
- Har ni kontroll på backup av era dokument vid exempelvis en brand?
- Hur skapar ni pdf-filer och skanna dokument?
- Hur gör ni när ni vill skanna till Word för att sedan göra ändringar i dokumentet?
- Hur gör ni för att skriva ut i större format än A4, till exempel marknadsföringsmaterial?
- Händer det att ni har olika filtyper som ni vill sammanfoga till en fil?
- Hur mycket tid lägger ni på återsökning av dokument?
- Har ni möjlighet att kunna producera egna trycksaker?
- Har ni möjlighet att efterbehandla era dokument såsom sortering, hålning, häftning och vikning?
- Har ni säkerställt att era utskrifter alltid fungerar?