Tjänst

Oavsett om vi har byggt din IT-miljö eller om du vill att vi ska vara support till din befintliga miljö, kan våra tjänstelösningar ge dig effektivitet och trygghet. Du bestämmer själv om du vill ha vårt mest omfattande trygghetsavtal eller om du vill köpa kompetens vid behov till fast pris.

Tack vare vår kompetens kan du som kund lita på att du alltid har tillgång till den support som du behöver. Du ska kunna lita på att du har en fungerande och effektiv IT-miljö som är väl dokumenterad så att eventuella fel kan avhjälpas med minsta möjliga avbrott.

Trygghetsavtal

Vårt trygghetsavtal ger dig som kund maximal trygghet i drift och support av hela IT-miljön eller för vissa specifika produkter och funktioner till en fast månadskostnad. Med trygghetsavtal får du prioriterad support med påbörjad åtgärdstid inom fyra timmar samt övervakning med loggrapportering och dokumentation. En lösning med trygghetsavtal passar dig som har behov av en hög driftssäkerhet och/eller saknar intern IT-kompetens.

Timbank

Du kan som kund köpa ett fastställt antal timmar som du sedan själv avropar när behov finns att att nyttja vårt breda tjänsteutbud. Att köpa en timbank innebär att kostnadseffektivt stärka upp företagets interna IT-kompetens på de områden där behov finns. Allt vårt arbete dokumenteras för din trygghet.

Fasta priser

När ett behov av IT-tjänster uppkommer, kan du välja att köpa löpande timmar från oss till konkurrenskraftigt pris. Utöver löpande debitering, har vi en tjänsteprislista med fast pris på vanliga IT-tjänster såsom byte av hårdvara, flytt av data och installation av Small Business Server.