IT

För oss är det viktigt att du som kund får det mesta ut av din IT-miljö. Därför inleder vi med ett optimeringsbesök, där vi ser över din befintliga miljö och vilka behov som ditt företag har. Våra optimeringsgenomgångar är alltid kostnadsfria och resulterar i ett förslag som kan innebära både nya lösningar och effektivisering av din befintliga IT-miljö.

För att maximera nyttan i vårt förslag, är det bra om ni har diskuterat följande frågor internt i företaget:

- Säkerhetskopierar ni viktig affärsdata?
- Har ni kontrollerat möjligheten att återställa data?
- Har ni tillförlitliga skydd för virus och andra attacker?
- Vid behov kan ni arbeta oberoende fysisk plats och tillgång till den vanliga arbetsdatorn?
- Finns det affärsmöjligheter som idag lämnas outnyttjade på grund av
begränsningar i er IT-miljö?
- Har ni en gemensam tidsplanering som flera kan få tillgång till?
- Har ni en bra dokumentation över er IT-miljö?
- Vet ni vad en timmes driftsavbrott kostar er?
- Vet ni vad er IT-miljö kostar företaget idag?
- Har ni en kompetent leverantör att diskutera er IT-miljö med?

Vårt förslag till IT-optimering baseras på hur din verksamhet ser ut och grundas på en översyn av både hårdvara och behov av supporttjänster. Vi har hög kompetens inom:

- affärs- och ekonomisystem
- affärsstöd
- nätverk, VPN, säkerhet
- server, klient, lagring, backup
- hosting
- molntjänster