En IT-miljö som du kan lita på

Vill du få ut mer för pengarna och dessutom kunna känna trygghet att fokusera på din kärnverksamhet och inte IT-problem? Vi vill att du som kund ska uppleva att du har alla funktioner som du behöver I din utrustning och samtidigt en support som gör att du kan lita på att allt fungerar.

Våra optimeringsbesök är alltid kostnadsfria och resulterar i ett förslag på möjliga lösningar och förbättringar. För att besöket ska ge bästa resultat är det bra om du har funderat igenom hur din IT ser ut idag och vilka önskemål du har om funktion och ekonomi.

Som utgångspunkt i vår optimering ser vi till:

Effektivitet

Vi arbetar med att se över helheten i ditt företags IT-användande och dokumenthantering och därigenom kan vi ge förslag på hur du kan förbättra och optimera din IT-miljö och ditt pappersflöde. Effektivitet innebär även att se över vilken support du behöver för att din IT ska
fungera optimalt och stabilt.

Ekonomi

Vi arbetar med att anpassa din IT-miljö så att du får en maximal funktion utifrån din budget. Vår målsättning är att alltid ha en personlig relation med dig som kund för att vi ska kunna möta dina behov. Genom att optimera funktion och effektivitet, kan du spara pengar och tid.

Säkerhet

Vi arbetar för att du som kund ska känna dig trygg med din IT-miljö och för att minimera risken för oönskade avbrott. Ingen IT-miljö är starkare än sin svagaste länk, därför tar vi hänsyn till både fysisk och digital säkerhet. Med våra trygghetsavtal har du alltid nära till vår kompetens.

Miljö

Vi arbetar för att genom effektiv planering och strukturering spara på miljön. Anpassade och genomtänkta IT-lösningar och effektiv distanssupport, spara både tid och onödiga resor.

Välkommen att kontakta oss för IT-optimering!